Værdier og kerneopgave

Læs om vores værdier og kerneopgave.

I bofællesskabet og resten af Herning Kommune er vores værdier:

  • God dømmekraft
  • Udfoldelsesfrihed
  • Økonomisk sans
  • Professionalisme

Kerneopgaven

I Bofællesskabet Tietgensgade er kerneopgaven at yde pædagogisk støtte og vejledning i beboernes hjem.

Vi ønsker at skabe tryghed og trivsel, så beboeren kan leve et så selvstændigt og selvbestemmende liv som muligt.