Faglig tilgang

Vi forsøger at arbejde ud fra den neuropædagogiske tilgang. Vi ser neuropædagogik som en forståelse for vores arbejde.

Vi tænker udvikling som:

  • Lære nye færdigheder
  • Fastholde eksisterende færdigheder

Ressourcer:    Vi stræber på at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger.

Motivation:   Vi prøver at stille spørgsmålet "Hvad motiverer?". Borgeren lærer mest, når vedkommende er motiveret......det kender vi nok også godt fra os selv.....

Vores tilgang  til borgeren er individuel. Hvilke strategier og metoder, der anvendes er afhængig af borgeren. Eksempelvis arbejder vi meget visuelt med nogle af borgerne, medens andre måske har brug for forberedelsestid. 

Sammen med Bo- og Aktivitetstilbuddet Rosenholm har vi en arbejdsgruppe, der arbejder på implementering og udvikling af neuropædagogik.  

Vi er blevet inspireret af hvordan Peter Thybo tænker om neuropædagogik. Nedenstående model er fra "Neuropædagogik - hjerne, liv og læring" af Peter Thybo. (modellen er anvendt efter tilladelse).