Bofællesskabet Tietgensgade, Tietgensgade 6, 7400 Herning tlf. 96284885